Zarząd Organizacji Uczelnianej

Artur Knopek
Przewodniczący
Mariusz Skiewrcz
Sekretarz
Marek Lackowski
Wiceprzewodniczący ds. Finansów

Pełnomocnicy

Aleksandra Tomasiewicz
Pełnomocnik ds. PR
Martyna Kroplewska
Pełnomocnik ds. HR

Uczelniana Komisja Rewizyjna

Zuzanna Olech
Przewodnicząca
Agata Karczewska
Z-ca przewodniczącego
Bartek Sołdan
Sekretarz