Zarząd Organizacji Uczelnianej

Krzysztof Maziarczyk
Przewodniczący
Zuzanna Olech
Sekretarz
Kamil Kądziołka
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

Uczelniana Komisja Rewizyjna

Walter Modrak
Przewodniczący
Joanna Krukiewicz
Z-ca przewodniczącego
Radosław Czarnecki
Sekretarz